اعضای شورای اجرائی مجمع عالی حکمت اسلامی شیراز

  1. آیت الله احمد بهشتی                                   رئیس
  2. آیت الله لطف الله دژکام                                 عضو
  3. آیت الله علی اکبر کلانتری                              عضو
  4. حجت الاسلام دکتر قاسم کاکایی                     عضو
  5. حجت الاسلام دکتر محمد عباس زاده جهرمی    مدیر
  6. حجت الاسلام دکتر محمد شریفانی                 عضو
  7. دکتر محمد باقر عباسی                                 عضو
  8. دکتر علی اکبر شکر                                       عضو
  9. دکتر علی محمد ساجدی                               عضو