فرم عضویت مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه شیراز

علاقمندان به عضویت در مجمع عالی حکمت اسلامی شیراز لازم است فرم پیوست را به همراه مدارک زیر به دفتر مجمع واقع در شیراز، خ 9دی، روبروی مرکز مدیریت حوزه علمیه شیراز، جنب رستوران صوفی تحویل دهند:

مدارک مورد نیاز جهت پذیرش عضویت:

  1. ارائه درخواست مکتوب از سوی متقاضی مبنی بر تقاضای عضویت؛
  2. تکمیل فرم مشخصات اعضاء (فرم پیوستی)؛
  3. ارائه اسناد و مدارک مرتبط با ماده 3 و 4 آیین نامه پذیرش و ارتقاء عضویت؛
  4. ارائه مدارک هویتی، شناسایی و علمی: عکس پرسنلی 4*3، کپی شناسنامه،کپی کارت‌ ملی، کپی مدرک تحصیلی، و وضعیت نظام وظیفه؛

فرم عضویت