اولین جلسه شورای اجرائی مجمع در سال۹۸

به توفیق الهی اولین جلسه شورای اجرائی مجمع عالی حکمت اسلامی شیراز در سال ۱۳۹۸ در تاریخ ۲۹ فروردین‌ماه برگزار خواهد شد.