نشست مطهری و مکتب فلسفی شیراز

به حول و قوه الهی نشست “مطهری و مکتب فلسفی شیراز” در تاریخ ۹اردی‌بهشت ۹۸، ساعت ۱۰الی۱۳ در سالن علامه جعفری دانشگاه الهیات دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.

اداره کنندگان علمی نشست آقایان حجت الاسلام دکتر کاکائی، دکتر اکبری و دکتر عباسی خواهند بود.