مدیر مجمع

جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محمد عباسزاده جهرمی از اسفند۹۷ به مدت دو سال توسط رئیس هیأت مدیره حضرت آیت الله فیاضی به سمت مدیریت مجمع شیراز منصوب شدند.