جلسه شورای برنامه ریزی مجمع عالی حکمت اسلامی فارس با حضور جمعی از مدیران مجمع عالی حکمت اسلامی

در روز پنجشنبه1400/10/9جلسه شورای برنامه ریزی مجمع عالی حکمت اسلامی فارس با حضور حجةالاسلام والمسلمین معلمی،حجةالاسلام والمسلمین دکتر یوسفی و مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی جناب آقای خراسانی برگزار گردید.

موضوعات مطرح شده در این جلسه

1-گزارش همایش ملی ملاصدرا

2-گزارش فعالیت های مجمع عالی حکمت اسلامی در آبان1401

3-فراخوان مقاله های همایش علامه طباطبایی و تدارک پیش همایش

4-بررسی محورها و ریز موضوعات همایش ملی ملاصدرا