برگزاری کلاس منطق منظومه در شیراز

مجمع عالی حکمت شیراز برگزار می نماید

درس گفتارهای منطق منظومه

ارائه دهنده: دکتر علیرضا فارسی نژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

زمان: یک روز در هفته؛ یک شنبه ها ساعت ۱۸_ ۱۹:۳۰

شروع کلاس: از یکشنبه مورخ ۲۰/ ۰۹/ ۱۴۰۱

برای ثبت نام در کلاس، در ایتا به این شماره پیام دهید: ۰۹۳۶۲۸۷۱۲۸۲ (رحیمی)

کلاس به صورت مجازی برگزار خواهد شد. متعاقبا لینک شرکت در کلاس اطلاع رسانی خواهد شد.