مجمع عالی حکمت در فارس برگزار مینماید

جمع عالی حکمت شیراز برگزار می نماید

درس گفتارهای منطق جدید

ارائه دهنده: دکتر عبدالعلی شکر، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

زمان: یک روز در هفته؛ سه شنبه ها ساعت ۱۶ – ۱۷:۳۰

شروع کلاس: از سه شنبه مورخ ۲۲/ ۰۹/ ۱۴۰۱

برای ثبت نام در کلاس، در ایتا به این شماره پیام دهید: ۰۹۳۶۲۸۷۱۲۸۲ (رحیمی)

کلاس به صورت مجازی برگزار خواهد شد.