برگزاری دومین نشست تخصصی کنگره بین المللی علامه طباطبایی(ره) شیراز

دومین نشست تخصصی کنگره بین المللی علامه طباطبایی(ره) در شیراز باموضوع بایسته های علوم اسلامی و انسانی با بهره گیری از علم النفس فلسفی علامه طباطبایی (ره) در شیراز برگزار میگردد.

لینک ورود به جلسه به صورت مجازی:https://www.skyroom.online/ch/nasra1401/idea-114727/l/fa