شرح اصول کافی در ایام نوروز و بهار قرآن در شیراز

شرح اصول کافی کتاب فضل القرآن توسط حجةالاسلام والمسلمین دکتر پارسانیا در مجمع عالی حکمت اسلامی فارس در شیراز تا تاریخ ششم فروردین ماه سال1403برگزار میگردد.