برگزاری اولین جلسه هماهنگی روز ملاصدرا در شیراز

اولین جلسه هماهنگی روز ملاصدرا در محل مرکز پژوهش های شورای شهر شیراز با حضور آقایان

حجةالاسلام والمسلمین نیری مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی فارس،دکتر عابدی ریاست مرکز پژوهش های شورای شهر شیراز،دکتر حمیدرضا ابوالقاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز،دکتر حکمت نیا مشاور گردشگری شهردار شیراز و دکتر فرهادپور معاون مرکز پژوهش های شورای شهر شیراز در تاریخ 1403/1/20برگزار گردید.