برگزاری جلسه اعضای شورای مجمع عالی حکمت اسلامی فارس

در شیراز جلسه اعضای شورای برنامه ریزی مجمع عالی حکمت اسلامی فارس حول محور برگزاری مراسم مردمی روز ملاصدرا در یکم خرداد و نشست علمی بزرگداشت ملاصدرا هفتم خرداد تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

همچنین برنامه ها و تصمیمات طرح کاربردی سازی فلسفه در تحقق تمدن نوین اسلامی نهایی و اجرایی شد.