یکصد و پنجاه و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه برگزار می شود

یکصد و پنجاه و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه با موضوع “حقیقت معنا با ارائه “حضرت آیت الله فیاضی“ و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۱۸ بهمن ۹۶  ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.