خانه درباره ما مدیر شعبه

مدیر شعبه

مجمع عالی حکمت اسلامی تحت نظارت و اشراف حضرات آیات عظام جوادی آملی، سبحانی و مصباح یزدی«دامت برکاتهم» تشکیل گردیده است. براساس ماده ۲ اساسنامه مجمع عالی حکمت اسلامی:

مجمع عالی از تاریخ ثبت، مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است که با تأکید ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه‌ای «مدظله العالی» و تحت اشراف اساتید حکمت و فلسفه اسلامی حضرات آیات جوادی آملی، سبحانی و مصباح یزدی«دامت برکاتهم» تشکیل گردیده است.