نشست علمی کارگروه کلام مجمع عالی حکمت اسلامی فارس

در روز چهارشنبه1401/05/26نشست علمی کارگروه کلام مجمع عالی حکمت اسلامی فارس با ارائه حجةالاسلام والمسلمین قانع با موضوع الاهیات اجتماعی شیعه،ماهیت،گستره و روش برگزار گردید.